نظارت و اجرای شبکه آبیاری و زهکشی، زهکش زیرزمینی و تجهیز و نوسازی اراضی بخشی از اراضی دشتهای خوزستان

مشخصات پروژه

خدمات عامل چهارم کارفرما در نظارت بر مطالعات و اجرای شبکه آبیاری و زهکشی (سطحی، کم فشار و تحت فشار)، زهکش زیرزمینی و تجهیز و نوسازی اراضی بخشی از اراضی دشتهای خوزستان حوضه رودخانه های مارون، زهره و خیرآباد در سطح ۴۳۷۰۰ هکتار

کارفرما : موسسه جهاد نصر

محل اجرا : خوزستان

سال اجرا : از فروردین ۱۳۹۴ تا به‌ حال

گالری تصاویر پروژه

چهت بزرگنمایی روی تصاویر زیر کلیک کنید

ویدیو های پروژه

چهت پخش روی ویدیوهای زیر کلیک کنید
فارسی